پشیک

دشتی سروده ها

پنج‌شنبه 23 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 10:54 ق.ظ

پهلوی گویشی پنج
خنه ت مث زلزله ساسم می جمبوند

khenat mes zelzele sasom mijombund

مث تش جیگر مو میگلمبوند

mese tash jigere mo migolombund

کمی آسی تر از چهشام رداوه

kemi aseitar az chahsham redawe

صدی پی تو دل مو وامی رمبوند

sedey pey to dele mo wamirombund


برگردان:


خنده ات مانند زلزله پایه و اساسم را می لرزاند


مانند آتش جگرم را می سوزاند


کمی آهسته تر از چشمانم بگذر


صدای پای تو دل مرا آوار میکند و فرو میریزد.