پشیک

دشتی سروده ها

جمعه 24 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 08:10 ب.ظ

پهلوی گویشی شش


شو شوسون چهشـــــات تیت مرمات

showe showsune chahshat tite mormat

با دس پرمه میوم سی چنگ خــرمات

ba das pormah meyom si change khormat

شری پشتی با پیش پا ری تو موفتوم

sheri pashti ba pishpa ry to moftom

کل آمبیت تو دل مو سیـــــــــــخ برمات

kelambit tu dele mo sikhe bormat


برگردان:

شب تاریک چشمانت که خیلی سیاه است و چیزی پیدا نیست


کورمال کورمال برای چنگی (به اندازه ی دستی) خرمایت می آیم


ناگهان پایم به جایی گیر میکند و آنچنان روی تو می افتم که صدای افتادنم به گوش میرسد


سیخ دو ابرویت در دل من فرو میرود.