پشیک

دشتی سروده ها

دوشنبه 27 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 10:36 ق.ظ

پهلوی گویشی هفتچشی مو مس تو فردی کیامت

cheshey mo masse to fardey kiamat

دلم مرخص تو فردی کیامت

delom morkhasse to fardey kiamat

خدا تیمو بلندام بیت سرجاش

khoda timu bolandam bit ser jash

دسم تو دس تو فردی کیامت

desom tu dasse to fardey kiamat


برگردان:


چشمانم فردای قیامت مست توست


دلم فردای قیامت عاشق و دیوانه ی توست


خدا جلوی ما از سر جایش بلند میشود


فردای قیامت دستم در دست توست.