پشیک

دشتی سروده ها

پنج‌شنبه 27 مرداد‌ماه سال 1390 ساعت 06:04 ب.ظ

پهلوی گویشی ده


برخصین سی مو اُوریشم پلهکا !ری مو بُرمیت پشکادین زنهکا !بگین تا دیم بیت دورش کلا دینمو اُمشو تازه دومادم شی خهکا


berakhsein si mo owrisham pelahka

ri mo bormeit peshkadein zenahka

begein ta deim bit dowresh keladein

mo omshow taze dumadom shi khahka


ای بافته موهای ابریشمین برای من برقصید

به شادباش(شاباش)بر رویم شکلات بپاشید ای زنها !

بگویید تا مادرم بیاید به دورش کِل بزنید

من امشب به زیر خاکها تازه دامادم.