پشیک

دشتی سروده ها

پنج‌شنبه 27 مرداد‌ماه سال 1390 ساعت 06:43 ب.ظ

پهلوی گویشی یازده


پسیند از خونه صحرا شُو نوارفت


مث هرشُو سی چینه اُو نوارفت


تو سفره ی کدخدا مرغی تپونده


خروسی تا سوینی خو نوارفت


pesind az khune sahra show nowaraft

mese har show si chine ow nowaraft

tu sofrey kadkhoda morghi tepunde

khorusi ti suweini khow nowaraft


عصر از خانه بیرون رفت و شب برنگشت

مانند هرشب برای دانه و آب برنگشت

توی سفره ی کدخدا مرغ شکم پُری که کباب شده

خروسی تا صبح اصلن خاب نرفت.