پشیک

دشتی سروده ها

جمعه 4 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 02:10 ب.ظ

پهلوی گویشی دوازدهکد و بالی کشنگو !  ای مو دورت

kedo baley keshangoo ey mo dowret

دو چهشی سیرمه سنگو ! ای مو دورت

do chahshey sirme sangoo ey mo dowret

میشم بحرین اُمشو شی جهازا

mishom bahrein omshow shey jehaza

سی تو مارم النگو  ای مو دورت

si to marom elangoo ey mo dowret


برگردان:

ای[بانوی] قد و بالا بلند من دورت بگردم


ای دو چشمان [آغشته به]سرمه ی سنگ من دورت بگردم 


امشب[برای کار] با لنجها به بحرین می روم


برای تو النگو می آورم من دورت بگردم