پشیک

دشتی سروده ها

جمعه 4 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 05:07 ب.ظ

پهلوی گویشی چهارده

تو کیچه ی دل رچی آماده هاکو


جمی چیت لچی آماده هاکو


چشات خین مو تشنه ن، وختی اندم


سی کشتن مو مچی آماده هاکو

tu kichey del rechi amade haku

jemey chite lechi amade haku

cheshat khine mo teshnan wakhti andom

si koshten mo mechi amade haku

در کوچه ی دل ردپایی آماده کن

پیراهن پاره ای از جنس چیت[پارچه ای قدیمی و ارزان] آماده کن

چشمهایت تشنه به خون من است، وقتی آمدم

برای کشتن من بوسه ای آماده کن.