پشیک

دشتی سروده ها

دوشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 07:14 ق.ظ

پهلوی گویشی شانزده


دوتا گل راحت از هر خار واویم

دسا تو دس هم، دلدار واویم

ئی دنیا که نوی کسمت مو و تو..

خدا هاکوت او دنیا یار واویم
dota gol rahat az har khar wawim

desa tu dasse ham deldar wawim

idonya ke newi kesmat mowo to

khoda hakut udonya yar wawim

برگردان:

دوتا گل شویم که از هر خاری راحت و آسوده است

دستمان توی دست هم دلدار شویم

این دنیا که قسمت نبود من و تو..

خدا کند آن دنیا با هم یار شویم.