پشیک

دشتی سروده ها

دوشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 07:37 ق.ظ

پهلوی گویشی هفده


خدا سرشاهدن جومی برم سُخت


ریَن در تش گرت، پشتن درم سُخت


دست تو دس یکی دیگه اُم دی


دلم سی خوم سووَت و جیگرم سُخت


khoda sar shaheden jumey berom sokht

riyandar tash geret poshtanderom sokht

deset tu dasse yekki dige om di

delom si khom suwato jigerom sokht

برگردان:

خدا شاهد است پیراهنی که بر تنم بود سوخت

جلویم آتش گرفت و پشت سرم هم سوخت

دستت را در دست یکی دیگر دیدم

دلم برای خودم سوخت و جگرم سوخت(آتش گرفت)