پشیک

دشتی سروده ها

دوشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 10:08 ق.ظ

پهلوی گویشی هیجده

دلم بی تو صدی چیر چیر میدت


خیالت چره م از دیر دیر میدت


فکط یکشو خواشسم تو بخل تو


هنیزا دهن مو بو شیر میدت

آوانگاری:

delom bi to sedey chir chir midet


khialet cherram az dir dir midet


fekat yak show khowashsom tu bekhel

to

heniza dahne mo bu shir midet

برگردان:

بی تو از دلم صدای جیغ و داد می آید


خیالت از دور دور مرا دارد صدا میزند


فقط یک شب در آغوش تو خابیده ام


هنوز [از آن شب]دهان من بوی شیر میدهد.