پشیک

دشتی سروده ها

چهارشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 06:47 ب.ظ

پهلوی گویشی بیست

شوی که ت میت بی هاکو خور خوم

بیو دم برچکت ره راس بر خوم

شی خهکا یخ زتم هی میدروشم

دسی هون ری مزارم تا بگرخوم

showi ket mit bey haku khewer khom

biow dom borcheket rahras ber khom

shi khahka yakh zetom hey miderowshom

desi hun ri mezarom ta begerkhom

برگردان:

شبی که میخاهی بیایی به خودم خبر بده

بدنبال فرق راست گیسوانت یکراست پیش خودم بیا

 زیر خاکها یخ زدم دارم میلرزم

دستی بر روی مزارم بگذار تا شعله ور شوم.