پشیک

دشتی سروده ها

یکشنبه 13 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 07:07 ق.ظ

پهلوی گویشی بیست و یک

همه ی دنیات نمیدم خهک پی او

گنا نیسی که ات نشتن صدی او

خدا ! اگ راس میگی یک شو بیو جام

اگه ت شاوی خواشی بی مچی او


hemey donyat nemidom khahke pey ou

gena nisi ke et neshten sedey ou

khoda eg ras migey yak show biow jam

eget shawi khowashi bi mechei ou

برگردان:

تمام دنیایت را به خاک پای او[هم] نمیدهم

دیوانه  نیستی چرا که صدای او را نشنیده ای

خدا ! اگر راست می گویی یک شب بجای من بیا

اگر توانستی بدون بوسه های او خابت ببرد.