پشیک

دشتی سروده ها

جمعه 18 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 12:46 ق.ظ

پهلوی گویشی بیست و پنجبخو یکشو بکار مو ، چه وام بیت؟

گوشاگی "یار یار" مو ، چه وام بیت؟

همه بر یارشو اُمشو ، تو هم آخ

بیو تا سر مزار مو ، چه وام بیت؟

bokho yak show bokare mo che wambit

goweshagi yar yare mo che wambit

heme ber yareshu omshow to ham akh

biow ta ser mezare mo che wambit

برگردان:

یک شب به درد من بخورچه میشود؟

صدای "یار یار" مرا گوش بده چه میشود؟

امشب همه پیش یارشان هستند  تو هم، آخ

تا سر مزار من بیا چه میشود؟