پشیک

دشتی سروده ها

جمعه 18 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 07:24 ب.ظ

پهلوی گویشی بیست و شش

تموم تاریام پنگاودن سیت

سرم هرشو چش سنگاودن سیت

شوا تو "شال کاسم" گال گریخن

صدی مون که دلم تنگاودن سیت


tomume tariam pangawoden sit

seram har show cheshe sangawoden sit

showa tu shal kasom gal gerikhen

sedey mon ke delom tangawoden sit

برگردان:

تمام میوه های کال نخلم برایت خوشه کرده

سرم هر شب  برایت به سنگ خورده

شبها در "شاه ابوالقاسم" صدای گریه و زاری ست

صدای من است که دلم برای تو تنگ شده.


شاه ابوالقاسم: قبرستانی در نزدیکی بندر دیر