پشیک

دشتی سروده ها

یکشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 10:25 ق.ظ

پهلوی گویشی بیست و هشت

سیچه شی باد و بارو نندی امسال؟


شی اشکا، دُم چش رو نندی امسال؟


زمسو، شو سیه، کوه، پی پتی ، مو


گُل سرخ ترشو ! نندی امسال؟


siche shey bado baru nandi omsal

shi ashka dom cheshe ru nandi omsal

zemessu show siah kowah pey peti mo

gole sorkhe torosh-shu nandi omsal


برگردان:

چرا امسال با باد و باران نیامدی؟

بزیر اشک ها* بدنبال چشمهای رود نیامدی امسال؟

زمستان، شب سیاه، کوه، پای برهنه، من

گل سرخ ترشو* ! چرا امسال نیامدی؟


1*اشک: نوعی بوته ی خودروی خاردار که در نواحی جنوب و بیشتر در بستر رودخانه ها می روید.

2*ترشو: گیاهی خودرو با مزه ای ترش و دارای گلهایی قرمز رنگ که فصل زمستان در کوه ها و دره های جنوب می روید.