پشیک

دشتی سروده ها

دوشنبه 21 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 07:26 ق.ظ

پهلوی گویشی بیست و نه

رفیک غم بده سختن خدایا !
 
زیاد و کم بده سختن خدایا !

نمی پیسی شی خهکا که بفهمی

چکد آدم بده سختن خدایا !refike gham bode sakhten khodaya

ziado kam bode sakhten khodaya

nemipisi shi khahka ke befahmi

chekad adam bode sakhten khodaya


رفیق غم بودن سخت است خدایا !

زیاد و کم بودن سخت است خدایا !

به زیر خاکها متلاشی نمیشوی که بفهمی

چقدر آدم بودن سخت است خدایا !