پشیک

دشتی سروده ها

دوشنبه 21 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 02:45 ب.ظ

پهلوی گویشی سی

خنی هاکو، کلی با بیت سیم با

ازو مهچات، شخی برمیت سیم با

پس دیوارتو شو کایمام بُم

دو چهشات دزکی دیت سیم باkheney haku keli ba beit sim ba

azu mahchat shokhi bormeit sim ba

pese divaretu show kayemambom

do chahshat dozzekiye deit sim ba


برگردان:

خنده ای کن و کِل زدن همراه با شعر[خاندن] برایم بیاور

از آن بوسه هایت یک دست پُر، شکلات برایم بیاور

شب پشت دیوارتان قایم میشوم

چشمانت را بدون آنکه مادرت متوجه شود برایم بیاور