پشیک

دشتی سروده ها

جمعه 8 مهر‌ماه سال 1390 ساعت 07:44 ق.ظ

پهلوی گویشی سی و چهار


کمی خهکش تو دسام ریش مچونم


شخی بلتش دلم، لچ لچ لچونم


هنی تو کیچه تو بعد از هزار سال


دلم واخو نمیکوت که رچونم


kemi khahkesh tu dassam rish mechunom

shokhi boltash delom lech lech lechunom

heni tu kichetu badaz hezar sal

delom wakhu nemikut ke rechunom


برگردان:

کمی خاکش توی دستهایم بر رویش بوسه بگذارم

دلم چنگی خاکستر، پاره پاره پاره[بر رویش] بگذارم

هنوز توی کوچه تان بعد از هزار سال

دلم نمی آید که پا بگذارم.