پشیک

دشتی سروده ها

پنج‌شنبه 1 تیر‌ماه سال 1391 ساعت 11:34 ق.ظ

پهلوی گویشی سی و هشت


شری مث پنگ دمباز آوسی تو


گل سرخی تو شیراز آوسی تو


مو کروون کد و بالی کشنگوت


بگو ایکد سیچه ناز آوسی تو؟


shery mes pange dombazawosi to


gole sorkhi tu shirazawosi to


mo korwune kedo baley keshangut


bogu ikad siche nazawosi to?


برگردان:


مانند خوشه ی نیمه رطب شده ی خرما شیرین شده ای تو


گل سرخی توی شیراز شده ای تو


من فدای قد و بالای قشنگت بشوم


بگو چرا اینهمه ناز شده ای تو؟