پشیک

دشتی سروده ها

چهارشنبه 23 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 08:55 ق.ظ

پهلوی گویشی سی و یک

ازی دنیا یه بسی لیت، بسمن


کمی پیش، چن تا دون چرویت بسمن


نه نو میتم، نه اُو میتم، نه زندی


فکط دسم تو دست بیت بسمنazi donya ye bassi lit besmen

kemi pish chanta dun chervit besmen

ne nu mitom ne ow mitom ne zendey

fekat dassom tu dasset bit besmen


برگردان:

از این دنیا یک زمین مسطح و صاف و خالی برایم کافی ست

کمی برگ درخت نخل و چند دانه کبریت برایم کافی ست

نه نان میخاهم، نه آب میخاهم، نه زندگی

فقط دستم توی دستت باشد برایم کافی ست.