پشیک

دشتی سروده ها

دوشنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 08:12 ب.ظ

پهلوی گویشی سی و هفت


همو بختر که از دیرت بوونم


گل سرخی شی انجیرت بوونم


خجالت میکشم از بس کشنگی


سرم راساکنم سیرت بوونم


homu bekhtar ke az diret bowunom


gole sorkhi shi anjiret bowunom


khejalat mikeshom az bas keshangi


seram rasakonom siret bowunom


برگردان:


همان بهتر که تو را از دور ببینم


گل سرخی زیر درخت انجیر ببینم


از بس زیبایی خجالت میکشم


سرم را بلند کنم و تو را سیر ببینم