پشیک

دشتی سروده ها

سه‌شنبه 21 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 05:41 ب.ظ

پهلوی گویشی چهاردل مو اش بروند شی پا و خوش رفت

dele mo esh berund shi pawo khosh raft

مو اش جا واشت تک و تینا و خوش رفت

mo esh jawasht teko teinawo khosh raft

چشام کور تا دیگه عاشک نواوم

chesham kur ta dige ashek newawom

کصاص جیگرم اشدا و خوش رفت

kesase jigerom eshdawo khosh raft


برگردان:

دل مرا زیر پا انداخت و خودش رفت


مرا تک و تنها رها کرد و خودش رفت


چشمهایم کور تا دیگر عاشق نشوم


به سختی از من انتقام گرفت(جگرم را قصاص داد) و خودش رفت.