پشیک

دشتی سروده ها

دوشنبه 17 مرداد‌ماه سال 1390 ساعت 11:36 ق.ظ

پهلوی گویشی هشت

 


تو ظهر چاس، افتو بی توردن

too zohre chas aftow bey toworden

همی جا شو، چه سر زندی توردن؟

hemey ja show che ser zendey toworden

دلم صافیت بردن ای و کروون

delom safit borden ey wokorwoon

ئی چهشا نی خوتن یا جی توردن؟

ee chahsha ney khoten ya jey toworden


برگردان:


درست وسط ظهر، آفتاب را ناپدید کرده ای


همه جا را شب کرده ای، چه بر سر زندگی آورده ای؟


دلم را کاملن برده ای من بقربانت


این چشمها مال خودت هست یا از جایی آورده ای؟