پشیک

دشتی سروده ها

چهارشنبه 26 مرداد‌ماه سال 1390 ساعت 07:22 ب.ظ

پهلوی گویشی نهیه موری هم صدی پامو نفهمت


صدی تُپ تُپ گریخامو نفهمت


میوم تو خوت اُمشو دل برُوشو


دعا هاکو کسی شامو نفهمت


ye moori ham sedey pamu  nefahmet

sedey top top gerikhamu nefahmet

meyom tu khowt omshow del borowshu

doa haku kesi shamu nefahmet


یک مورچه هم متوجه صدای پای ما نشود

متوجه صدای قطره قطره گریه هایمان(اشکهایمان) نشود

امشب با ترس و لرز به خابت می آیم

دعا کن کسی از ما نفهمد.