پشیک

دشتی سروده ها

یکشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 03:32 ب.ظ

پهلوی گویشی پانزده

کراری شی درخت نار هونی


گل سرخی وُ توتاش خار هونی


دلت تو خت و پت ایسا کسی بیت


دست آسی تو دس یار هونی

kerari shi derakhte nar hooni

gole sorkhi wo towtash khar hooni

delet tu khotto pot issa kesi bit

deset asey tu dasse yar hooni

برگردان:

قراری زیر درخت انار بگذاری

روبروی گل سرخی خار بگذاری

دلت در ترس و لرز که نکند الان  کسی بیاید

دستت را آهسته در دست یار بگذاری