پشیک

دشتی سروده ها

یکشنبه 13 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 08:16 ق.ظ

پهلوی گویشی بیست و دوپلیسی سی دلم شادیش نواشتن


اسیرش کردن ، آزادیش نواشتن


بکار سگ نمیخورد حال و روزم


چشات ریم لار آوادیش نواشتن


pelisi si delom shadish nowashten

esiresh kerden azadish nowashten

bokare sag nemikhord halo ruzom

cheshat rim lare awadish newashten


برگردان:

یک ذره هم برای دلم شادی برجا نگذاشته

اسیرش کرده و آزادی برایش برجا نگذاشته

حال و روزم به درد سگ هم نمیخورد

چشمانت اصلن برایم بدن سالمی برجا نگذاشته